top of page
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

VERİ SORUMLUSU              : GENÇ LİDERLER VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

İLETİŞİM                                : info@jciizmir.org

 

 

 

Bu izin formu ve ekli "Genç Liderler Ve Girişimciler Derneği İzmir Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve paylaşılması kapsamında tarafınızla mevcut politika ve aydınlatma metni eki ve ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir.

 

Genç Liderler Ve Girişimciler Derneği-İzmir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi veri sorumlusu sıfatını haizdir. Bu kapsamda hangi kişisel verilerinizin işleneceği, depolanacağı, hangilerinin gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılacağı hususunda tarafınızı aydınlatmak adına ekli protokol hazırlanmıştır.

 

Genç Liderler Ve Girişimciler Derneği-İzmir ile paylaştığım kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla dernek tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendiğimi, anladığımı ve bu şekilde aşağıdaki beyanımın doğruluğunu kabul ediyorum.

 

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde de belirtilmiş olunan maddelerle sınırlı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak, Genç Liderler Ve Girişimciler Derneği-İzmir tarafından işlenmesine, tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, konu hakkında tereddütte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açıkça rıza gösteriyorum.

 

 

 

OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.

bottom of page