top of page
IZMIR.png
jci-ucgen-2.png
jci-ucgen.png
jci-ucgen-3.png

JCI İzmir

Markabaz Medya desteği ile hazırlanan Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği İzmir Şubesi 25. yıl özel belgeseli.

Konuşmacılar:

Bülent ŞENOCAK - 1993 JCI Türkiye Başkanı

Uluğ ATASOY - 1997 JCI İzmir, 1999 JCI Türkiye Başkanı

Fatih ÖZBAYRAKÇI - 1993 JCI İzmir Başkanı

Cemal TÜKEL - 1994 JCI İzmir, 1998 JCI Türkiye Başkanı

Hulusi BERİK - 1995 JCI İzmir Başkanı

Sümer TÖMEK BAYINDIR - 2001 JCI İzmir Başkanı

Tibet ARBAK - 2002 JCI İzmir Başkanı

Yiğit TEMİOZCAK - 2003 JCI İzmir Başkanı

Pınar ÖZTUĞCU KORKMAZ - 2004 JCI İzmir Başkanı

Fadıl ERTEN - 2006 JCI İzmir Başkanı

Ömer UÇEL - 2008 JCI İzmir Başkanı

Ece ELBİRLİK ÜRKMEZ - 2009 JCI İzmir Başkanı

Uluç YEMİŞÇİ - 2010 JCI İzmir Başkanı

Selim TANER - 2011 JCI İzmir Başkanı

Özer ÖZTÜRK - 2016 JCI İzmir Başkanı

M. Altuğ TÜRKDALI - 2017 JCI İzmir, 2020 JCI Türkiye Başkanı

Junior Chamber International İzmir

Şube tarihçesi

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği - JCI İzmir şubesi 29 yıldır 18-40 yaş arasındaki gençlerle BM küresel hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.
Bu anlamda uzun yıllardır toplumsal değer yaratmak adına sosyal, ekonomik, sağlık, eğitim, çevre ve girişimcilik gibi konularda projeler üretmeyi amaçlamıştır. Bu gayeyi gerçekleştirirken benimsediğimiz vizyon “Aktif gençler için önde gelen küresel network olmak.” olarak ifade edilebilir.
“Inspire the leaders” “Liderlere ilham ver” 2024 mottomuz ile JCI İzmir adını ulusal ve uluslararası arenada duyuran projeler yapmaya devam ediyoruz.
jci-hakkinda.png
Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ;  "Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak" vizyonuna ulaşmak ve  "Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak" misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika'nın St. Louis kentinde kurulan  Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonudur.
18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 106 yılı, Türkiye'de ise 35 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2017 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000'den fazla şubesi ve 200.000 üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gider. Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulubünü kurdu.
 
Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurdular.
Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da bir çok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.
JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır.
Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır.
*Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulmakta ve ulusal organizasyonlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.
Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi
(Local Organization Management – LOM) esastır.
 
Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.
Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra eder.

JCI, toplumu pozitif etkileyecek her türlü faaliyeti, evrensel görüş ve dünya barışına katkıyı destekler. JCI’ın temel ilkelerinden biri bütün insanların eşit ve gelişmeye açık olduğudur. Dünyamız insana değil, insanlar dünyaya aittir ve her insan dünya vatandaşıdır.

 

Dünyanın her köşesinden aynı ilkelere inanmış binlerce gencin biraraya geldiği uluslarası faaliyetlerde bu ortak inanç ve ilkeler üzerine inşa edilen arkadaşlıkların, üyelerimizin daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlayacak önemli faktörleri de beraberinde getirebileceği inancındayız.

bottom of page